Skip to Content

Monthly Archives: December 2016

S4W Launches CrowdRise Fundraiser

SmartPhones4Water is excited to announce the launch of its new CrowdRise fundraising page! Check out this exciting platform for raising awareness and funds for our work in Nepal.  Consider giving, sharing, or starting a fundraiser of your own!

Stichting SmartPhones4Water (Dutch Foundation Announcement)

Stichting SmartPhones4Water Via onderstaande links kunt u the jaarrekeningen van Stichting Smartphones4Water inzien. Tevens vind u het ontbindingsbesluit van de stichting samen met de eindbalans. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de jaarrekening of het ontbiningsbesluit, dan kunt u zich wenden tot Willem Malda of Stefan Suurmond via willem.malda@gmail.com of s.suurmond@gmail.com. Met vriendelijke groet,…
Continue Reading »