Stichting SmartPhones4Water

Via onderstaande links kunt u the jaarrekeningen van Stichting Smartphones4Water inzien. Tevens vind u het ontbindingsbesluit van de stichting samen met de eindbalans. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de jaarrekening of het ontbiningsbesluit, dan kunt u zich wenden tot Willem Malda of Stefan Suurmond via willem.malda@gmail.com of s.suurmond@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Willem Malda en Stefan Suurmond

***** English VersionĀ *****

Foundation SmartPhones4Water

Through the below links you can find the accounts of Foundations Smartphones4Water of the previous years. Alongside the accounts the decision to cancel the foundation can be found. In case you have any questions regarding the accounts or cancellation of the foundation, please contact Willlem Malda or Stefan Suurmond through willem.malda@gmail.com or s.suurmond@gmail.com.

Kind regards,

Willem Malda and Stefan Suurmond

***** Links *****

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Ontbindingsbesluit Stichting Smartphones4Water

Rekening en vereffening ontbinding Stichting Smartphones4Water